Board

Board

Isa Tesselaar (Treasurer)                            Daniëlle Heemskerk (Secretary)


Kjell Tolsma (VP-Men)                                    Esmee de Quant (President)                                  Evi van Veldhuisen (VP-Women)